16 maja 2017

Zadośćuczynienie jako świadczenie odszkodowawcze


Zadośćuczynienie jest świadczeniem przysługującym w przypadku szkód na osobie i dotyczy ono szkód o charakterze niemajątkowym. Zadośćuczynienie za krzywdę, obok odszkodowania za szkodę o charakterze majątkowym jest bardzo ważnym świadczeniem, które umożliwia uzyskać odpowiednią rekompensatę za straty moralne.

Według Kodeksu Cywilnego strata moralna to krzywda czy też szkoda niemajątkowa, która stanowi przede wszystkim negatywne przeżycia pokrzywdzonego związane z czynem zaistniałym wobec jego osoby lub ma postać cierpień psychicznych i fizycznych, których poszkodowany doznaje w związku z czynem niedozwolonym.

Przepisy prawne regulują, w jakich przypadkach zadośćuczynienie może być przyznane. Przepisy te zawarte są w art. 445 i 448 Kodeksu Cywilnego. Art. 445 k.c. mówi nam kiedy możemy domagać się zadośćuczynienia, czyli np.: w razie uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia, pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu lub gwałtu do poddania się czynowi nierządnemu. Natomiast art. 448 k.c. pozwala dochodzić zadośćuczynienia za naruszenie każdego dobra osobistego. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę należy się również rodzinie poszkodowanego, który zmarł np. w wyniku uszkodzenia ciała.

Jeśli doznałeś uszczerbku na zdrowiu, zgłoś się do Kancelarii Kompensja, gdzie wykwalifikowany personel pomoże Ci w sposób fachowy uzyskać zadośćuczynienie za doznane krzywdy.
Pozdrawiam
Kasia


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za każdy komentarz :)
Staram się Was odwiedzać i również odwdzięczać się komentarzami na Waszych blogach